hummel sprint cup 2009

Český pohár štafet 2009

 

POKYNY

1. závodu hummel sprint cupu

3. závodu zebříčku A

World Ranking Event

závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1.06
a veřejného závodu

3. a 4. závodu Českého poháru štafet
3. a 4. závodu Českého ligy klubů

Mistrovství Vysočiny štafet (23.5.)
Mistrovství Východočeské oblasti štafet (24.5.)

 

Společné informace

 

*     Poř. orgán:        Český svaz orientačního běhu

 

*     Poř. subjekt:      Magnus Orienteering (ASU)

 

*     Datum:              23. – 24. květen 2009

 

*     Prezentace:       pátek 22.5.                    20:00 – 22:00             v centru štafet

                                 sobota 23.5.                  8:00 – 9:00                 v centru sprintu

                                                                       14:00 – 15:00             v centru štafet

                                 neděle 24.5.                  8:00 – 8:30                 v centru štafet

 

*   Jury:                   Miroslav Hadač (AOP), Jindřich Kořínek (TUR), Ondřej Sysel (PGP)

 

*   Protesty:            s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu

 

*   Použitý systém ražení: elektronický – SportIdent, v případě selhání SI jsou na mapě R políčka pro ražení kleštěmi. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát.

 

*   Zdravotní služba:  v cíli

 

*   Ubytování:          na prezentaci obdrží vedoucí oddílů ubytovací poukazy, které budou kontrolovány

                                 Ubytování v tělocvičně (2. ZŠ, Palackého ul.) otevřeno – v pátek od 20:00, v sobotu

                                 nutno opustit do 9:00, otevřeno od 18:30, v neděli opustit do 9:00.

                                 Prosíme dodržovat čistotu, zásady slušného chování a noční klid a přezouvat se.

                                 Ubytování v chatkách (RS Srnčí) – otevřeno v pátek od 19:00

 

*   Výsledky:           - průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru

                                 - celkové výsledky budou na www stránkách

                                 - vedoucí oddílů si mohou objednat výsledky v tiskové podobě za 50,- Kč

 

*   Upozornění:        Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele

                                 závodů.

                                 V centru všech závodů bude dětská školka J.

 

Sprint

 

*     Centrum:           Moravská Třebová, hřiště na ul. Gorazdova

 

*     Parkování:         pořadatel neorganizuje, doporučujeme parkovat na parkovišti u benzinové pumpy OMV a

                                 prodejny Lidl. Je zakázáno parkovat v prostoru závodu (vyznačeno v plánku)

 

*     Terén:                historické centrum města, vilová zástavba, park a lesopark se kopcovitým reliéfem

 

*   Mapy:                 Olivetská hora, 1:5 000, E = 2,5 m,  rozměr A4, stav květen 2009

                                 podle platného mapového klíče (ISSOM 2007), mapoval J. Fátor    

          Pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně. Tisk Žaket

          Zvláštní mapové značky:

         modrý křížek                  hydrant

         černé kolečko                 ohniště, květináč, jiný umělý objekt

         černý křížek                    triangulační tyč, prolézačka, jiný umělý objekt

                                  

*   Zakázané prostory: veškeré závodní prostory mimo cesty na start a cesty z parkoviště do centra

 

*   Popisy kontrol:   v centru, vyzvednutí formou samoobsluhy

 

*   Startovní čísla:   závodníci kategorií DH16A – DH20A, DH21E běží s čísly, která si odeberou

                                 samoobslužně na předstartu

*   Tratě:                 

Kategorie

Délka (km)

Převýšení (m)

Počet kontrol

 

Kategorie

Délka (km)

Převýšení (m)

Počet kontrol

D14

1,5

30

13

 

H14

1,9

60

15

D16A

2,2

80

15

 

H16A

2,4

85

15

D18A

2,3

55

15

 

H18A

2,5

80

17

D20A

2,3

90

16

 

H20A

2,6

80

18

D21E

2,5

70

18

 

H21E

3,0

70

18

D21A

2,1

40

14

 

H21A

2,7

50

17

D21B

2,0

40

15

 

H21B

2,3

40

15

D35C

2,1

65

15

 

H35C

2,3

50

16

D45C

1,8

30

14

 

H45C

2,1

70

16

D55C

1,7

45

14

 

H55C

2,0

60

15

P

1,9

60

14

 

H65C

1,7

45

14

 

*   Start:                  - start 00 = 10:00

                     - vzdálenost 800 m po modrobílých fáborcích

 

*   Povinné úseky: - start – začátek orientace

                                 - od kontroly č. 40 povinný úsek 20 m.

                                 - poslední kontrola – cíl

                                 Povinné úseky jsou značeny červenými fáborky nebo koridory

 

*     Zakázané prostory při závodě:  

                                 V průběhu závodu je přísně zakázáno překonávat objekty, které jsou v mapě zakresleny

                                  mapovými značkami 201 Neschůdný sráz, 304.1 Nepřekonatelné vodní těleso,

                                 421 Nepřekonatelná vegetace, 521.1 Nepřekonatelná zeď, 524 Nepřekonatelný plot

                                 nebo ohrada, 526.1 Budova. Zakázáno je vstupovat i do prostorů vymezených mapovou

                                 značkou 528.1 Oblast se zakázaným vstupem (dle ISSOM 2007) a mapovou značkou     709 Nepřístupná oblast. Neuposlechnutí těchto zákazů bude trestáno diskvalifikací!

 

*   Cíl:                      v centru, závodník ukončí závod oražením cílové jednotky

 

*     Časový limit:     45 minut               

 

*     Občerstvení:     - v cíli (minerální voda)

                                 - stánek s občerstvením v centru

 

*      WC, mytí:          - WC v centru (TOI-TOI)

                                 - mytí je pouze v centru štafet

 

*   Vyhlášení výsledků: cca ve 12:30 v prostoru cíle, vyhlašováni budou první 3 závodníci/e v kategoriích

                                 DH16A - DH20A, DH21E           

 

*   Upozornění:        závodí se ve městě za omezeného provozu, dbejte vlastní bezpečnosti. Po závodě ve

sprintu začíná ve 12:30 cyklistický závod, proto po závodech dodržujte případné pokyny pořadatelů směrem k tomuto závodu.

 

*     Funkcionáři závodu:

                                 Ředitel                                      Tomáš Navrátil

                                 Hlavní rozhodčí                         David Aleš, R1

                                 Stavitel tratí                               Petr Hynek

 

 

Štafety - sobota

 

*     Centrum:           Moravská Třebová, Rekreační středisko „Na Srnčí“

 

*     Parkování:         na louce a příjezdové cestě v okolí areálu, budeme vybírat 20,- Kč / auto,

                                 resp. 100,- Kč / bus. Dbejte pokynů pořadatelů.

                                 Vzdálenost z parkoviště do centra je 100 – 1 000 m.

 

*     Prezentace:       - prezentace je společná se závodem ve sprintu, tj. možno v pátek 20:00 – 22:00 nebo

                                 v sobotu 8:00 - 9:00 nebo 14:00 – 15:00

                                 - odevzdávání soupisek na prezentaci nejpozději do 15:00, bez vyplněné soupisky

                                 nebudou vydávána startovní čísla

                                 - soupisky je možné vyplnit v přihláškovém systému, pro sobotní závod do 22.5. do

                                 22:00, pro nedělní závod do 23.5. do 22:00, případně zasláním na mail: entries@eob.cz

 

*     Terén:                zvlněný až kopcovatý terén, množství komunikací, porostově velmi pestrý

 

*     Mapy:                Pastvisko, 1:10 000, E = 5 m, rozměr A4

          Stav duben 2009, mapovali T. Leštinský, M. Telecký, P. Cigoš,  P. Konůpka.

          Pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně. Tisk laser – ADA COPY SERVIS

          Zvláštní mapové značky:

         zelené kolečko                           výrazný strom

         zelený křížek                              vývrat

         černý křížek                                jiný umělý objekt

                                  

*   Zakázané prostory: - veškeré závodní prostory mimo prostor centra závodů a divácké a sběrné kontroly   - Zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 522.0 ("plot")

                                 a 524.0 ("vysoký plot")

 

*   Tratě:                 

Kategorie

Délka (km)

Převýšení (m)

Počet kontrol

Start 1. úseků

 

Kategorie

Délka (km)

Převýšení (m)

Počet kontrol

Start 1. úseků

D14

3,1

130

13

25 = 16:25

 

H14

3,4

155

11

20 = 16:20

D18

4,3

240

14

05 = 16:05

 

H18

5,6

250

16

15 = 16:15

D21

5,2

225

15

10 = 16:10

 

H21

6,5

320

18

00 = 16:00

D105

4,6

245

15

25 = 16:25

 

H105

5,5

300

14

20 = 16:20

D135

4,0

190

15

25 = 16:25

 

H135

4,8

265

15

20 = 16:20

MIX

3,7

150

13

25 = 16:25

 

H165

4,0

190

14

20 = 16:20

 

 

 

 

 

 

H180

3,5

180

13

20 = 16:20

 

*   Popisy kontrol:   pouze na mapách

 

*   Startovní čísla:   všichni závodníci jsou povinni běžet se svým startovním číslem. Startovní čísla vracejí

                                 pouze štafety, které nezávodí v neděli.

 

*   Start:                  00 = 16:00, po vlnách, viz tabulka tratí

 

*     Divácká kontrola:            pro všechny kategorie umístěna v centru, na S straně areálu, viz plánek

 

*   Povinné úseky:  start – začátek orientace

                                 kontrola č. 100 –  cíl

                                 Povinné úseky jsou značeny červenými fáborky nebo koridory

 

*     Průběh závodu:   Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 3 minuty před

                                 startem své kategorie. Závodníci prvních úseků si na vstupu do tohoto prostoru vynulují

                                 a zkontrolují svůj čip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na začátek

                                 orientace. Na tratích všech kategorií je divácký úsek (průběh centrem závodu). Průběh

                                 veřejným úsekem nebude nikde evidován (například psaním startovních čísel na tabuli),

                                 komentátor bude sledovat pouze čelo závodu. Svého předběžce si každý ve vlastním

                                 zájmu hlídá sám! Předpokládaná doba od průběhu veřejným úsekem po předávku 4 – 10

                                 minut.

                              Závodník dobíhající od sběrné kontroly odhazuje na určeném místě mapu, před  předávkou razí cílovou kontrolu, poté předává dotykem rukou dalšímu úseku a odchází k vyčtení čipu. Závodníci dalších úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Vybíhající závodníci dalších úseků si sami berou ve výdejně map mapu s označením shodným se svým startovním číslem (mapa je na rubové straně označena číslem štafety a malým číslem úseku). Poté pokračují povinným úsekem na začátek orientace.

                                 Pořadí v cíli na 3. úseku je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čarou. Cílová

                                 kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci

                                 zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové jednotky.

                              V 15:45 hodin proběhne ukázka předávky. Hromadný start zbylých štafet bude ohlášen rozhlasem.

 

*   Časový limit:      240 minut pro štafetu                   

 

*     Občerstvení:     - v cíli (voda)

                                 - stánek s občerstvením v centru

                                 - restaurace v centru

 

*      WC, mytí:          - WC v centru (TOI-TOI, pevné WC)

                                 - sprchy v centru, obojí vyznačeno v pláncích

 

*     Funkcionáři závodu:

                                 Ředitel                                      David Aleš

                                 Hlavní rozhodčí                         Petr Hynek, R1

                                 Stavitel tratí                               Petr Hynek

 

Štafety - neděle

 

*     Centrum:           Moravská Třebová, Rekreační středisko „Na Srnčí“

 

*     Parkování:         na louce a příjezdové cestě v okolí areálu, budeme vybírat 20,- Kč / auto,

                                 resp. 100,- Kč / bus. Dbejte pokynů pořadatelů.

                                 Vzdálenost z parkoviště do centra je 100 – 1 000 m.

 

*     Prezentace:       - prezentace je společná se závodem ve sprintu a sobotními štafetami, tj. možno v pátek

                                 20:00 – 22:00, v sobotu 8:00 - 9:00, 14:00 – 15:00 nebo neděli 8:00 – 8:30

                                 - odevzdávání soupisek na prezentaci nejpozději do 8:30, bez vyplněné soupisky

                                 nebude možné odstartovat

                                 - soupisky je možné vyplnit v přihláškovém systému, pro sobotní závod do 22.5. do

                                 22:00, pro nedělní závod do 23.5. do 22:00, případně zasláním na mail: entries@eob.cz

 

*     Terén:                zvlněný až kopcovatý terén, množství komunikací, porostově velmi pestrý

 

*     Mapy:                Kouzelná hora, 1:10 000, E = 5 m, rozměr A4

          Stav duben 2009, mapovali T. Leštinský, M. Telecký, P. Cigoš,  P. Konůpka, V. Vozda,

          R. Zbranek

          Pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně. Tisk laser – ADA COPY SERVIS

          Zvláštní mapové značky:

         zelené kolečko                           výrazný strom

         zelený křížek                              vývrat

         černý křížek                                jiný umělý objekt

                                  

*   Zakázané prostory: - veškeré závodní prostory mimo prostor centra závodů a divácké a sběrné kontroly   - Zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 522.0 ("plot")

                                 a 524.0 ("vysoký plot")

 

*   Tratě:                 

Kat.

Délka (km)

Převýšení (m)

Počet kontrol

Start 1. úseků

 

Kat.

Délka (km)

Převýšení (m)

Počet kontrol

Start 1. úseků

D14

2,8

140

12

25 = 9:55

 

H14

2,9

170

13

20 = 9:50

D18

1.+2.- 4,4

3.- 5,2

1.+2. 235

3. 245

15

05 = 9:35

 

H18

1.+2.- 5,9

3.- 6,6

1.+2. 290

3. 345

1.+2.-18

3.-21.

15 = 9:45

D21

1.+2.- 5,1

3.-5,9

1.+2. 245

3. 265

1.+2.-19

3.-22

10 = 9:40

 

H21

1.+2.- 7,0

3.-8,1

1.+2. 345

3. 415

1.+2.-23

3.-27

00 = 9:30

D105

1.+3.-4,8

2.-3,9

1.+3.-245

2.-220

1.+3.-17

2.-12

25 = 9:55

 

H105

1.+3.-6,0

2.-5,5

1.+3.-310

2.-250

1.+3.-20

2.-17

20 = 9:50

D135

1.+3.-4,1

2.-3,5

1.+3.-215

2.-185

1.+3.-14

2.-12

25 = 9:55

 

H135

1.+3.-5,2

2.-4,3

1.+3.-305

2.-230

1.+3.-16

2.-14

20 = 9:50

MIX

1.+3.-3,6

2.-2,5

1.+3.-180

2.-135

1.+3.-13

2.-11

25 = 9:55

 

H165

1.+3.-4,4

2.-3,6

1.+3.-245

2.-170

1.+3.-16

2.-13

20 = 9:50

 

 

 

 

 

 

H180

1.+3.-4,0

2.-3,4

1.+3.-210

2.-160

1.+3.-13

2.-10

20 = 9:50

 

*   Popisy kontrol:   pouze na mapách

 

*   Startovní čísla:   všichni závodníci jsou povinni běžet se svým startovním číslem

 

*   Start:                  00 = 9:30, po vlnách, viz tabulka tratí

 

*     Divácká kontrola:            pro všechny kategorie umístěna v centru, na S straně areálu, viz plánek

 

*   Povinné úseky:  start – začátek orientace

                                 kontrola č. 100 –  cíl

                                 Povinné úseky jsou značeny červenými fáborky nebo koridory

 

*     Průběh závodu:   Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 3 minuty před

                                 startem své kategorie. Závodníci prvních úseků si na vstupu do tohoto prostoru vynulují

                                 a zkontrolují svůj čip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na začátek

                                 orientace. Na tratích všech kategorií je divácký úsek (průběh centrem závodu). Průběh

                                 veřejným úsekem nebude nikde evidován (například psaním startovních čísel na tabuli),

                                 komentátor bude sledovat pouze čelo závodu. Svého předběžce si každý ve vlastním

                                 zájmu hlídá sám! Předpokládaná doba od průběhu veřejným úsekem po předávku 4 – 10

                                 minut.

                              Závodník dobíhající od sběrné kontroly odhazuje na určeném místě mapu, před  předávkou razí cílovou kontrolu, poté předává dotykem rukou dalšímu úseku a odchází k vyčtení čipu. Závodníci dalších úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Vybíhající závodníci dalších úseků si sami berou ve výdejně map mapu s označením shodným se svým startovním číslem (mapa je na rubové straně označena číslem štafety a malým číslem úseku). Poté pokračují povinným úsekem na začátek orientace.

                                 Pořadí v cíli na 3. úseku je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čarou. Cílová

                                 kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci

                                 zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové jednotky.

                              V 9:15 hodin proběhne ukázka předávky. Hromadný start zbylých štafet bude ohlášen rozhlasem.

 

*   Časový limit:      270 minut pro štafetu                   

 

*     Občerstvení:     - v cíli (voda)

                                 - stánek s občerstvením v centru

                                 - restaurace v centru

 

*      WC, mytí:          - WC v centru (TOI-TOI, pevné WC)

                                 - sprchy v centru, obojí vyznačeno v pláncích

 

*     Funkcionáři závodu:

                                 Ředitel                                      David Aleš

                                 Hlavní rozhodčí                         Petr Hynek, R1

                                 Stavitel tratí                               Petr Hynek, Daniel Vláčil

 

*     Vyhlášení:         vyhlášení prvních 3 štafet obou závodů proběhne po nedělním závodě, cca ve 12:30

 

                                

Poděkování partnerům a sponzorům závodu

 

Partneři Magnus Orienteering:                                             Partneři ČSOB:

Moravská Třebová                                                              Gigasport

Newline                                                                                Žaket

ADA COPY SERVIS                                                             hummel

Truhlářství Radek Pavlík                                                     Mercuri

Chem-Aqua                                                                         HSH Sport

Fromin                                                                                 TOI-TOI

Racom                                                                                 Časopis Orientační běh