hummel sprint cup 2009

Český pohár štafet 2009

ROZPIS
1. závodu hummel sprint cupu
3. závodu zebříčku A
World Ranking Event
závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1.06
a veřejného závodu
3. a 4. závodu Českého poháru štafet
3. a 4. závodu Českého ligy klubů
Mistrovství Vysočiny štafet (23.5.)
Mistrovství Východočeské oblasti štafet (24.5.)

Poř. orgán: Český svaz orientačního běhu
Poř. subjekt: Magnus Orienteering
Datum: 23. – 24. květen 2009
Centrum: sprint – Moravská Třebová
štafety – Moravská Třebová, Rekreační středisko „Na Srnčí“
Program: sobota 23.5. sprint (start 00 = 10:00), intervalový
štafety (start 00 = 16:00), hromadný po vlnách
neděle 24.5. štafety (start 00 = 9:30), hromadný po vlnách
Kategorie: sprint D16A, D18A, D20A, D21A, D21B, D21E
H16A, H18A, H20A, H21A, H21B, H21E
D35C, D45C, D55C, H35C, H45C, H55C, H65C
D14, H14, P
štafety D18, D21, H18, H21
D105, D135, D165, H105, H135, H165, H180
D14, H14, MIX
Časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu OB
Přihlášky: přes přihláškový systém na http://www.obhana.cz.
Upozorňujeme, že přihláškový systém je nastaven tak, že 7. května ve 24:00 budou k vašim přihláškám automaticky načítány 50% poplatky za pozdní přihlášky a od 14. května ve 24:00 načítáno 100%.
Výjimečně je možné zaslat přihlášku e-mailem na: d.ales@worldonline.cz.
Soupisky na štafety je možné zadávat přes systém obhana.cz a to na sobotní závod do 22.5.
do 22:00 a na nedělní závod do 23.5. do 22:00.
Vklady: sprint DH16-DH55, H65C 120,- Kč
sprint D14, H14, P 70,- Kč
štafety DH18, DH21, DH105, DH135, DH165 450,- Kč / závod
štatety H180, DH14, MIX 210,- Kč / závod
půjčovné SI čipu 40,- Kč / závod
Veškeré platby zasílejte na účet:
Název účtu: Magnus Orienteering
Adresa: Revoluční 10 B, 787 01 Šumperk
Číslo účtu: 172435721/0600
Banka: GE Money bank, pobočka Šumperk
Var. symbol: 77XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOB
Prezentace: sobota 23.5. 8:00 – 9:00 v centru sprintu
14:00 – 15:00 v centru štafet
neděle 24.5. 8:00 – 8:30 v centru štafet
Mapy: sprint - podle platného mapového klíče (ISSOM 2007), duben 2009, rozměr A4, 1:5000, E= 2,5m
hlavní kartograf J. Fátor
štafety – podle platného mapového klíče (ISOM 2000), duben 2009, rozměr A4, 1:10 000, E=5m,
hlavní kartograf J. Fátor
Pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně.
Terén: sprint – historické centrum města, vilový zástavba, lesopark s převýšením
štafety – zvlněný až kopcovatý terén, množství komunikací, porostově velmi pestrý
Vzdálenosti: parkování sprint – centrum sprint 50 – 500 m
centrum sprint – start sprint 1 000 m
centrum sprint – cíl sprint 0 m
centrum sprint – centrum štafety 5 km
parkování štafety – centrum štafety 50 – 1 000 m
Ubytování: A ZŠ Moravská Třebová (vl. spacák, karimatka) á 70,- kč / osoba / noc
B RS Srnčí, chatky (postele,deky) á 170,- Kč / osoba / noc
Další případné možnosti ubytování budou uvedeny na stránkách závodu.
Ubytování objednávejte u Jany Hnilicové (jana.hnilicova@email.cz), platba zároveň s vklady na uvedený účet.
Ubytování je možné už od pátku. Uvádějte v přihláškách.
Parkování: na vyhrazených plochách – podle pokynů pořadatelů. Bude vybíráno parkovné.
Informace http://cp09.aljosa.org/ nebo d.ales@worldonline.cz nebo +420 777 564 377 (David Aleš)
Funkcionáři: sprint štafety
ředitel Tomáš Navrátil David Aleš
hlavní rozhodčí David Aleš, R1 Petr Hynek, R1
stavitel tratí Petr Hynek Petr Hynek, Daniel Vláčil
Použitý systém ražení: elektronický - SportIdent
Občerstvení: v centru budou stánky s občerstvením
Upozornění: provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodů
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu OB a Prováděcích pokynů k soutěžím
OB v roce 2009
Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOB dne 20. 3. 2009.
Tomáš Navrátil a David Aleš David Aleš a Petr Hynek
ředitelé závodu hlavní rozhodčí